Версия сайта для слабовидящих
28.09.2017 11:18
213

05. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

Администрация

             

Лазарева Марина Дмитриевна       Давыденко Ольга Николаевна

      директор                                      зам. директора по УВР

Тел.: 8 861 952 01 78                            Тел.: 8 918 348 52 93

e-mail: mari-lazareva@mail.ru              e-mail: o_n_david@mail.ru

            

 Носенко Екатерина Николаевна         Петров Константин Викторович

зам. директора по ВР                        зам. директора по АХР

Тел.: 8 918 242 50 69                          Тел.: 8 918 415 64 27

e-mail:  katryn_13@mail.ru           e-mail: edu0102@yandex.ru 

Педагогический (научно-педагогический) состав